ENGLISH »
Dimensioner af organisationsudvikling

Find den bedst egnede medarbejder

inOpus tilbyder at bistå med rekruttering af medarbejdere. Vi afholder samtaler med udvalgte kandidater og klarlægger ansøgerens kvalifikationer, erfaring, personlige styrker og udviklingsmuligheder. Vi er godkendte til, at anvende NEO PI-R og andre personligheds- og logiske tests.

Samtalen kan udføres i vores lokaler (København k.) eller hos jer.

» Kontakt os for at høre mere

Ansættelsessamtaler

inOpus kan hjælpe med, at finde den bedst egende job-kandidat til alle typer stillinger (inkl. specialist- og lederstillinger). På baggrund af jeres behov og målsætninger hjælpe vi med at finde den bedst egnede jobkandidat blandt flere ansøgere. Vi identificerer ansøgerens kvalifikationer, mål, evner og vurderer, hvor godt kandidaten passer ind i jeres organisatoriske miljø.

Vi lægger vægt, på at samtalerne foregår på en behagelig måde, der giver ansøgeren et positivt indtryk af processen, plads til at slappe af og tid til, at fortælle om sig selv.

Samtalen kan kombineres med tests såsom; personligheds-, logiske-, færdighedstests og simulerede arbejdssituationer (eks. rapportskrivning etc.). Vi tilbyder også, at efterse ansøgerens referencer (job og uddannelseshistorik).

Ydelserne tilbydes til enkelte og faste priser i vores eller jeres lokaler (vi råder f.eks. over lokaler i København K.). Samtalerne udføres af Max Boehling, uddannet psykolog og phd i ledelse/ organisationspsykologi.

inOpus udbyder også et kursus i ansættelsessamtaler.

Processen

Samarbejdet tilpasses jeres behov; vi kan hjælpe med hele udvælgelsesprocessen eller dele heraf. Typisk vil virksomheden allerede have udvalgt en række job-kandidater og gennemført den indledende samtalerunde. Der er nu udvalgt 2-5 potentielle kandidater. De udvalgte kandidater bliver inviteret til samtaleinterview hos inOpus. Vi laver en personlighedstest, efterser kandidaternes referencer (ofte indgår også en opgave relateret til den ledige stilling) og giver feedback til kandidaten. Virksomheden modtager resultaterne af samtalen. De indeholder en beskrivelse af kandidatens person, kvalifikationer, mål, evner og referencernes lødighed. I samarbejde med virksomheden drøftes jobkandidaternes profiler i forhold til stillingen, organisation og virksomhedskultur. Der udvælges typisk én eller to kandidater, som virksomheden selv foretager en tredje og sidste samtale med.

Kom hurtigt i gang og kontakt inOpus »

Løsninger

 

Pris (ex. moms)

Komplet løsning

 

 

Samtale (A), én test (B) og check af uddannelse og referencer (C).

  Kr. 5200.-

A) Samtaler

 

 

1 times samtale og udtalelse

  Kr. 2800.-
Ved fem eller flere samtaler   Kr. 2200.-

I modtager én side, hvor kandidatens profil opsummeres.

   

B) Tests

 

 

NEO PI-R Personlighedstests   Kr. 2800.-
BOMAT Logisk prøve (leder)   Kr. 2900.-
IST 2000 Logisk prøve   Kr. 2800.-

Inklusiv feedback til kandidaten og virksomheden.

   

C) Uddannelse og CV

 

 

Eftersyn af referencer, uddannelse og CV.   Kr. 1700.-

D) Færdighedstests og simulerede arbejdssituationer

 

 

Aftales individuelt til timepris   Kr. 1700.-

Prisen inkluderer ikke evt. testmaterialer.

   

Rabatter

 

 

Ved flere end fem kandidater   10%
Ved flere end 10 kandidater   20%

Rabatten gives på alle ydelser.